thai
Chương trình đã hết hạn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
  • Áp dụng cho khách hàng dùng bữa tại nhà hàng
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG
  • Duy nhất ngày 11/11/2018
  • Áp dụng tại hệ thống nhà hàng ThaiExpress miền Bắc

thaiexpress thaiexpress

red thai king trulyviet dolpansam seoul capri bukbuk tasa hotpot sushi