thai
Chương trình đã hết hạn
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
  • Áp dụng với mỗi hóa đơn trên 500k
  • Không áp dụng cùng các CTKM khác
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG
  • Áp dụng từ 01/11/2018 - 30/11/2018
  • Áp dụng tại hệ thống nhà hàng ThaiExpress miền Bắc

thaiexpress thaiexpress

red thai king trulyviet dolpansam seoul capri bukbuk tasa hotpot sushi