thai
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
(Vui lòng đặt bàn trước giờ dùng bữa ít nhất 1 tiếng)
Giờ ăn
Phút ăn

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
  • Áp dụng với mỗi hóa đơn trên 500k
  • Không áp dụng cùng các CTKM khác
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG
  • Áp dụng từ 01/11/2018 - 30/11/2018
  • Áp dụng tại hệ thống nhà hàng ThaiExpress miền Bắc

thaiexpress thaiexpress

red thai king trulyviet dolpansam seoul capri bukbuk tasa hotpot sushi