MÓN ĂN ĐẶC SẮC
GỎI XOÀI
CÁNH GÀ CHIÊN SỐT TOMYUM
CÀ RI ĐỎ TOMYM HẢI SẢN
MASSAMAN GÀ
ĐÙI GÀ NƯỚNG PATTAYA
HỦ TIẾU XÀO HẢI SẢN
XÔI XOÀI
LẨU THÁI